Buffel Consultancy
+31 6 53515189
marijke.tsoutsanis@buffel
consultancy.nl

Interim Management

Met Interim Management kan Buffel Consultancy u als bestuur en management van een organisatie tijdelijk zorg uit handen nemen, zodat u zich kan richten op de (primaire) processen die uw aandacht op dat moment nodig hebben.

Interim Management van Buffel Consultancy betekent het in huis halen van een inspirerende generalist dan wel specialist, die snel en goed van u als opdrachtgever begrijpt, waar en hoe de behoefte aan tijdelijke ondersteuning in bestuurs-, management- en/of beheeractiviteiten moet worden in gevuld. 

Laat Buffel Consultancy tijdelijk aan boord komen en - al naar gelang uw wens -  de koers vasthouden dan wel aanpassen of met u en uw organisatie opnieuw bepalen! 

Het succes van alle diensten van interim management door
Buffel Consultancy ligt in het snel kunnen inwerken, het actief luisteren en toegankelijk zijn, het creatief blijven denken in
termen van vooruitgang en verbinding en het komen tot een praktische resultaatgerichte aanpak. 

Voorbeelden van door Buffel Consultancy vervulde opdrachten:

functie en aard werkzaamheden 

interim manager voor begeleiding fusieproces gemeentelijke organisaties tot en met besluitvorming over daartoe opgesteld inrichtings- en organisatieplan

interim manager voor het iinrichten van en leiding geven aan bureau binnen Directie Beheer Rgd voor de organisatie en de kwaliteitszorg van inspecties brandveiligheid in ca. 1.200 gebouwen, incl. contractmanagement van externe inhuur en inbedding van opgeleverde inspectieresultaten in de reguliere processen van beheer en onderhoud.

Uw vragen worden met plezier beantwoord, klik hier om een e-mail te sturen.

Volg ons ook op:

Buffel Consultancy