Buffel Consultancy
+31 6 53515189
marijke.tsoutsanis@buffel
consultancy.nl

Expertise

Op welke expertise kunt u bij Buffel Consultancy rekenen?

Generieke expertise is opgebouwd door 

  • het vervullen van diverse ambtelijke en bestuurlijk politieke functies op het niveau van gemeenten, regio's, provincies en Europese regio's
  • het werken vanuit de private sector als senior consultant, interim manager, projectleider en procesmanager binnen publieke organisaties op veel beleidsterreinen,

waarbij steeds een beroep gedaan werd op vaardigheden als

  • onderzoek doen en analyses maken, uitzetten strategische beleidslijnen en bewaken en evalueren daarvan
  • managen, delegeren en werken in teamverband
  • communiceren, draagvlak verwerven, bijeenkomsten organiseren en presenteren 
  • public affairs

Specifieke expertise in de beroepsuitoefening is opgebouwd op het gebied van:

Openbare veiligheid (veiligheidsregio's, brandweer, politie, GGD, ambulancezorg)

Wet en regelgeving als Algemene Wet Bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet veiligheidsregio's, Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht, Omgevingswet, Woningwet, Bouwbesluit 2003 en 2012                                                   

Integrale inspectiemethode en conditiemeting voor gebouwen met inbedding aspect brandveiligheid ten behoeve van efficiënt en effectief gebouwenbeheer

Normering daartoe in NEN6059 "Beoordeling brandveiligheid bouwwerken" met bijdragen aan ontwikkelen en testen software applicatie, zorgen voor daaropvolgende implementatie en vervullen van de helpdeskfunctie bij het gebruik van de applicatie.

 Voorbeelden van door Buffel Consultancy vervulde opdrachten:
functie en aard werkzaamheden

Strategisch beleidsadviseur voor gemeenten bij versterking van hun positionering binnen een Veiligheidsregio.

Projectleider voor de inbedding van vakgebied brandveiligheid in integrale rijksgebouwinspecties voor beheer en onderhoud, uitmondend in beschrijving van aspecten en werkwijze brandveiligheid in Handboeken RVB BOEI.

Procesmanager bij optimalisaties in webapplicatie NEN6059.

Juridisch adviseur voor procesvoering bij bestuursrechter door gemeente tegen          maatschappelijke organisatie over handhaving veiigheidvoorzieningen.

    

Uw vragen worden met plezier beantwoord, klik hier om een e-mail te sturen.

Volg ons ook op:

Buffel Consultancy