Buffel Consultancy
+31 6 53515189
marijke.tsoutsanis@buffel
consultancy.nl

Advisering

Wat kunt u van Buffel Consultancy verwachten?

* Kennis, kunde en ervaring:

Kennis is opgebouwd vanuit gedegen opleidingen, een brede oriëntatie en maatschappelijke betrokkenheid.

Kunde komt tot uiting in organiseren, presenteren, onderhandelen en verbinden.

Ervaring is gedurende vele jaren opgedaan in diverse ambtelijke, bestuurlijke en politieke omgevingen en veelal in direct contact met marktpartijen.                                                                                                                                                                                                              

Een ruim aanbod van diensten:

  • Strategische beleidsadviezen bij ontwikkeltrajecten, koersbepaling en implementatie

  • Organisatieadviezen bij fusies, gemeentelijke samenwerkingsvormen en reorganisaties op basis van onderzoek en analyse van wensen en knelpunten

  • Juridische advisering en procesvertegenwoordiging bij bezwaar- en beroepsprocedures; ondersteuning bij contractmanagement

 Voorbeelden van door Buffel Consultancy vervulde opdrachten:

functie en aard werkzaamheden

Senior ontwikkelaar, procesbegeleider, eindredacteur van de norm  NEN6059 ''Beoordeling brandveiligheid bouwwerken'' met NEN 6059-1 nulmeting en NEN 6059-2 conditiemeting 

Strategisch beleidsadviseur voor begeleiding en implementatie van uitvoering NEN6059.  Mede-ontwikkelaar webapplicatie. Samensteller van de praktijkhandleidingen en van (opleldings)presentaties. Helpdesk functie ten behoeve van de organisaties en inspectiebureaus, die de webapplicatie gebruiken.

Organisatieadviseur voor onderzoek en analyse van ambulancezorg en meldkamerfunctie. Opstellen plan van aanpak optimalisatie organisatie.

Organisatieadviseur voor voorbereiding fusie van twee brandweerorganisaties en uitwerking in organisatie- en implementatieplan.

Juridisch adviseur met procesvoering bij Raad van State inzake aanwijzing bedrijfsbrandweer bij groot bedrijf vanwege risico gevaarlijke stoffen.

Juridisch adviseur bij fusie ontwerp van 2 beroepsverenigingen, inclusief nieuwe statuten en algemeen reglement.

Adviseur Public Affairs c.q. belangenbehartiging bij de relevante overheden/bestuurders/ volksvertegenwoordigers, zoals ten behoeve van  logisitek- en transportbedrijjf, bedrijf op gebied van automatisering betaalverkeer, onderwijsinstelling voor praktijkgerichte beroepsopleiding, cooperatie voor energietransitie.

Uw vragen worden met plezier beantwoord, klik hier om een e-mail te sturen.

Volg ons ook op:

Buffel Consultancy