Buffel Consultancy
+31 6 53515189
marijke.tsoutsanis@buffel
consultancy.nl

Aanbod

Buffel Consultancy beschikt over een interessante mix van generieke en specifieke expertise (zie volgende blad Expertise.), opgebouwd vanuit diverse opleidingen en veel werkervaring.

Naast inhoudelijke kennis is het een vanzelfsprekendheid en tweede natuur geworden om

  • snel complexe vraagstukken en hun achtergronden eigen te maken en te analyseren
  • daarbij relevante bestuurlijk politieke verhoudingen te kunnen beschouwen
  • en vervolgens op diverse niveaus te schakelen, op weg naar oplossing en resultaat.

Buffel Consultancy benut dit alles met enthousiasme en biedt u dit al naar gelang uw vraag aan bij

  •     het tijdelijk vervullen van een functie
  •     het aansturen en tot resultaat brengen van een project
  •     het zorgen voor procesverbetering

Voorbeelden van door Buffel Consultancy vervulde opdrachten:

functie en aard werkzaamheden

  • tijdelijke functie als onderzoeker aanpassing veiligheidsregelgeving bij huisvesting verminderd zelfredzame mensen
  • projectleider voor begeleiding fusie gemeentelijke organisaties en uitwerking van nieuwe vorm van aansturing (gemeenschappelijke regeling)
  • procesmanager voor project van Nationale Politie van optimalisatie van de webapplicatie voor nulmeting NEN6059 ("Beoordeling brandveiligheid bouwwerken"); van behoefte onderzoek en opstellen Functioneel Ontwerp tot en met testen voor gebruik en operationele oplevering 

Uw vragen worden met plezier beantwoord, klik hier om een e-mail te sturen.

Volg ons ook op:

Buffel Consultancy